Akty prawne dotyczące działalności pożytku publicznego i wolontariatu - Urząd Miejski w Stroniu Śląskim
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Biuletyn Informacji
Publicznej
Kanał RSS

*** W każdą niedzielę lipca i sierpnia 2018 r. bezpłatne spacery po Stroniu Śląskim z przewodnikiem *** W każdą sobotę do końca października w godz. 12-14 JARMARK PRODUKTU LOKALNEGO w Nowym Gierałtowie *** 25 sierpnia FESTYN JAGODZISKO w Nowym Gierałtowie  *** 31 sierpnia - 1 września GÓRSKIE SAMOCHODOWE MISTRZOSTWA POLSKI w Siennej *** 1 września VIII RAJD PIESZY na Śnieżnik, Kletno - Śnieżnik *** 8-9 września biegi na orientację MUFLON TRAIL  w Starym Gierałtowie *** 8 września FESTYN GRZYBOMANIA w Stroniu Śląskim wsi *** 13-15 września STACJA LITERATURA - festiwal literacki, Stronie Śląskie - Sienna *** Zapraszamy!

 

Akty prawne dotyczące działalności pożytku publicznego i wolontariatu

 

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity)

Pobierz (pdf): PDFustawa dzialalnosc-pozytku.pdf

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

Pobierz (pdf): PDFrozporzadzenie_w_sprawie_wzorow_ofert_i_ramowych_wzorow_umow.pdf

 

WZÓR: OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO (Załącznik nr 1 do ROZPORZĄDZENIA MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 17 sierpnia 2016 r.)

Pobierz (Word): DOCXZal.1.docx

 

WZÓR: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO (Załącznik nr 5 do ROZPORZĄDZENIA MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 17 sierpnia 2016 r.)

Pobierz (Word): DOCXZal.5.docx

 

UCHWAŁA NR XXVI/205/12 RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Pobierz: PDFUchwała nr XXVI-205-12. z 28.12.12 r[1].pdf

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

Pobierz (pdf): PDFUchwała nr XLIV-279-17 z dnia 30.10.2017 r..pdf

 

Kalendarz wydarzeń
Kliknij wybraną datę

sisms.jpeg